Psicologia

La Psicologia és la ciència de la salut que estudia l’experiència humana a nivell individual i grupal, fomenta el benestar emocional i mental i prevé els trastorns relacionats amb aquests. La psicologia també té importants connexions amb la neurologia, la psiquiatria i la sociologia, però es diferencia significativament de totes elles. El vostre camp d’actuació és molt ampli, però nosaltres ens cenyirem a l’especialitat clínica.

La Psicologia Clínica és la branca dedicada a la prevenció, avaluació, diagnòstic i intervenció terapèutica de persones que presenten alguna afectació emocional, mental o relacional per restaurar l’equilibri i el benestar en aquestes àrees.
El psicoterapeuta identifica els factors personals i psicosocials, diagnostica l’afectació o trastorn i elabora un programa d’intervenció individualitzat per a cada persona. A més, assessora i col·labora amb altres professionals i/o serveis sempre que calgui.

Al nostre centre la manera d’intervenció és interdisciplinària, és a dir, tots els professionals que tracten el pacient -psiquiatra, neuròleg, psicoterapeuta, metge– col·laboren i fan seguiment de l’evolució del pacient. En molts casos en què es requereix tractament farmacològic, per augmentar-ne l’eficàcia, també és recomanable tractament psicoterapèutic.

Són molts i molt variats els motius pels quals acudir a un psicoterapeuta com: aprendre a gestionar les emocions o l’estrès, comprendre què ens passa, necessitar ser escoltat sense prejudicis, fomentar l’autocura, desenvolupar habilitats socials o de resolució de conflictes, conèixer com som, desaprendre patrons recurrents a les nostres vides, entendre els altres, estar patint un profund malestar emocional, mental o físic… i fins i tot voler dur a terme un procés de creixement personal.

Els nostres psicoterapeutes treballen dins un marc teòric integratiu dels models constructivista, sistèmic i cognitiu conductual, i eclèctic quant a tècniques i eines que garanteixen la personalització del tractament en funció de la idiosincràsia de cada persona i el seu context. Entre el ventall de tècniques que utilitzen hi ha les pròpies de la teràpia breu estratègica, les d’abordatge emocional, les experiencials, l’EMDR i la hipnosi entre moltes altres.

PROVES DIAGNÒSTIQUES

En el nostre centre realitzem les següents proves diagnòstiques en aquesta especialitat:

  • Consulta
  • Psicoteràpia individual: infantil – juvenil – adults
  • Psicoteràpia de parella
  • Psicoteràpia familiar

PSICÒLOGUES ESPECIALISTES

CONTACTAR

Si voleu contactar amb nosaltres, per demanar cita o sol·licitar més informació sobre els nostres serveis, podeu fer-ho aquí: