Psiquiatria

La Psiquiatria és la disciplina que s’ocupa de l’estudi, la prevenció, el tractament i la rehabilitació dels trastorns psíquics, entenent com a tals tant les malalties pròpiament psiquiàtriques com altres patologies psíquiques –entre d’altres, els trastorns de la personalitat–.

L’àrea de la Psiquiatria és molt àmplia i actualment s’estableix que del 20 al 25% de la població general té algun tipus de malaltia o trastorn psiquiàtric.

Tant les causes com els tractaments són molt diferents, per això, la importància de la personalització del diagnòstic i del tractament. De vegades la terapèutica és fonamentalment farmacològica i, en altres ocasions, la base del tractament és psicològica encara que sovint s’apliquen tractaments combinats.

Almenys un 20% dels casos es poden considerar resistents al tractament. La raó d’aquesta resistència és perquè no han estat ben diagnosticats i/o tractats correctament, o bé perquè el pacient no ha respost al tractament correcte inicial. Això és freqüent en el tractament de la depressió, l’ansietat, el trastorn obsessiu-compulsiu -TOC- i la psicosi.

La psiquiatria té una relació estreta amb la patologia mèdica general, la neurologia, la psicologia i la sociologia.

PROVES DIAGNÒSTIQUES

En el nostre centre realitzem les següents proves diagnòstiques en aquesta especialitat:

  • Consulta

PSIQUIATRA ESPECIALISTA

CONTACTAR

Si voleu contactar amb nosaltres, per demanar cita o sol·licitar més informació sobre els nostres serveis, podeu fer-ho aquí: