Principis ètics de la nostra teleconsulta

Perquè la teleconsulta sigui exitosa és bàsic que les tecnologies necessàries funcionin perfectament al llarg del canal de comunicació. Això inclou l’emissor (la nostra consulta), el canal (Internet) i el receptor (pacient).

Al nostre costat de la comunicació disposem de la millor tecnologia disponible, utilitzant el maquinari i programari de les empreses líders del mercat tecnològic.

Utilitzem una connexió a Internet amb una línia de gran amplada de banda i de la màxima qualitat.

No podem controlar el costat de la comunicació del pacient, però us oferim les nostres recomanacions per optimitzar la connexió i minimitzar possibles problemes. Podeu veure les nostres recomanacions en una secció posterior.

Normativa Ètica

Assumim en els nostres procediments online els codis deontològics dels col·legis professionals on etsan col·legiats pertanyen els nostres professionals:

A més seguim les recomenacions de la American Telemedicine Association (ATA).

No totes les patologies són susceptibles de ser tractades en línia (mitjançant el canal Internet). Per això requerim que ens expliqui el seu cas abans de la primera visita.

Normativa Legal

Complim les lleis espanyoles i europees aplicables al servei d’intervencions mèdiques i psicològiques per teleconsulta:

  • LSSI-CE: Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Ley Orgánica 34/2002, de 11 de julio de 2002.
  • RGPD: Reglamento General de Protección de Datos. Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
  • LOPD-GDD: Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018.