Otorrinolaringologia

L’Otorinolaringologia és una disciplina medicoquirúrgica. Abans se centrava únicament en la prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació de les malalties que afecten l’orella, vies respiratòries superiors -boca, nas, faringe- i vies aerodigestives -boca, nas, faringe i laringe-. Actualment també inclou la cirurgia cervicofacial, és a dir, la mandíbula i la cirurgia relacionada amb la glàndula tiroide. Així mateix, s’encarrega d’aspectes tan importants com la parla, l’audició, la respiració i l’equilibri.

L’otorino, com s’anomena comunament, tracta una àmplia varietat de patologies comunes:

  • Nas: sinusitis, rinitis, epistaxi (o sagnat nasal) i desviació de l’envà nasal.
  • Boca, Gola: faringitis, amigdalitis, afonia, nòduls vocals, pòlips vocals.
  • Oïda: otitis mitjana serosa, otitis mitjana crònica, otitis mitjana aguda, acúfens (Sorolls a les orelles), vertigen, pèrdua auditiva, problemes de timpà, perforació timpànica, disfunció mandíbula, trastorn temporomandibular i paràlisi facial.
  • Coll: Problemes de tiroide, paratiroide, masses de coll, adenopaties de coll, infeccions de coll, ganglis limfàtics i patologies inflamatòries de les glàndules salivals.

PROVES DIAGNÒSTIQUES

En el nostre centre realitzem les següents proves diagnòstiques en aquesta especialitat:

  • Consulta
  • Audiometria
  • Rinofibroscopia

OTORRINOLARINGÒLOGA ESPECIALISTA

CONTACTAR

Si voleu contactar amb nosaltres, per demanar cita o sol·licitar més informació sobre els nostres serveis, podeu fer-ho aquí: