Radiologia

La Radiologia és l’especialitat mèdica que s’ocupa de generar imatges de l’interior del nostre cos. Utilitza, com a suport tècnic fonamental, les imatges i les dades morfològiques i funcionals obtingudes per mitjà de radiacions ionitzants o no ionitzants i altres fonts denergia.

El servei de Radiodiagnòstic realitza i interpreta les proves radiològiques de forma integrada i seqüencial per obtenir una orientació diagnòstica; també s’encarrega de tractaments mínimament invasius guiats.

Comptem amb equips i dispositius capaços d’obtenir imatges digitals ecogràfiques i radiològiques.

 • La radiologia convencional consisteix a irradiar el pacient amb Raigs X que travessen, en major o menor grau, els diferents tipus de teixits en funció del contingut en gas, líquid o elements sòlids, i facilita l’observació de les estructures internes del cos. Les noves tècniques permeten emprar dosis de radiació ionitzant molt baixes. La radiologia convencional digitalitzada facilita l’obtenció d’imatges de més qualitat visual, amb més nitidesa, permetent integrar la informació al si del sistema informàtic del centre.
 • L’ecografia és una tècnica de radiodiagnòstic que, mitjançant ultrasons, permet visualitzar l’interior de l’organisme, així com fer estudis vasculars (Doppler).
 • La mamografia és una tècnica que permet detectar les diverses patologies dels teixits mamaris.

PROVES DIAGNÒSTIQUES

En el nostre centre realitzem les següents proves diagnòstiques en aquesta especialitat:

 • Mamografia
 • Abdomen simple
 • Tòrax, graella costal
 • Craneal-càvum, pits paranasals
 • Cervical-dorsal-lumbar
 • EESS: espatlla, braç, colze, mà
 • EEII: maluc, cuixa, cama, peu
 • Informe radiològic

RADIÒLEG ESPECIALISTA

CONTACTAR

Si voleu contactar amb nosaltres, per demanar cita o sol·licitar més informació sobre els nostres serveis, podeu fer-ho aquí: