Medicina Familiar

La Medicina de Família ofereix atenció mèdica primària, contínua i integral als problemes de salut del pacient i del seu grup familiar, analitza els factors de risc i ofereix mesures de prevenció i promoció de la salut.

No es focalitza en cap òrgan ni sistema sinó que abasta el conjunt de malalties que es poden presentar a la vida de l’individu. Aquest especialista ha de tenir en compte els aspectes físics, psicològics i socials de la malaltia que, en gran mesura, hi influeixen.

A més del diagnòstic i seguiment, també realitza derivacions a altres professionals -quan la malaltia del pacient ho requereix- entrevistes personals i familiars, pràctiques ginecològiques i cirurgies menors.

PROVES DIAGNÒSTIQUES

En el nostre centre realitzem les següents proves diagnòstiques en aquesta especialitat:

  • Consulta
  • Certificat mèdic oficial
  • Electrocardiograma
  • Prova COVID-19
  • Revisió laboral
  • Receptes mèdiques

METGES ESPECIALISTES

CONTACTAR

Si voleu contactar amb nosaltres, per demanar cita o sol·licitar més informació sobre els nostres serveis, podeu fer-ho aquí: